Pater Paul

Pater Paulus, ook gekend als Pater Paulus van Mol, werd geboren (1824 te Mol) als Frans Luyckx. Hij stierf in Dendermonde (1896) en ligt begraven in de abdijkerk op de Vlasmarkt. Het graf is een drukbezocht bedevaartsoord en zijn faam is ver verspreid. Bedevaarders uit Duitsland en zelfs Tsechië komen zijn hulp inroepen.

“Pater Paul” (1950, levensschets van Eerwaarde Pater Paulus Luyckx, benedictijn te Dendermonde), verschenen in 1914.

1ppoudboek

Gebed ter ere van Pater Paul en noveen.

2ppaulnov

 

 

 

3ppaulnov

 

 

 

 

4ppaulHet boek over het leven van Pater Paul werd heruitgegeven. Auteur Jozef Joos

Jozef Joos
(°Hamme 1881)

 Jozef Joos was de zoon van August Aloysius Joos, broer van Jef en Amaat Joos. Heel waarschijnlijk was Jef, peter van de kleine Jozef, en Jef is op latere leeftijd ingetreden in de abdij van Westvleteren (goed bierke dat ze daar hebben) Jozef Joos bezat later een tabakswinkel in de Kerkstraat, samen met zijn twee ongehuwde zussen Emma en Elisa, en schreef o.a. “Van menschen en dingen”(1929), “Pater Paul”(1950, levensschets van Eerwaarde Pater Paulus Luyckx, benediktijn te Dendermonde) en “Madonna der Sinjoren”
Dit boek is recent herschreven en herwerkt  door monnik Dom Justinus Desmytter en te verkrijgen in de abdij.