Jaar van Barmhartigheid

De abdijkerk is een van de basilieken voor het “jaar van de barmhartigheid”.
Dit jaar start op 8 december. We komen er nog op terug.