Eigen uitgaven

Het LKD heeft drie handige boekjes uitgegeven als hulp voor pastores, pastorale werkers, diakens…

  • Met de zegen van de Heer: zegengebeden voor allerlei gelegenheden.
  • Het sacrament van de zieken: ziekenzalving
  • De communie dragen bij zieken: gebeden en liturgische omkadering voor het uitdelen van communie aan zieken.