Kunstvolle doopschelp

Een blijvende herinnering…
waarop de doopnaam en de datum van het doopsel is op vermeld. De datum van geboorte kan ook op de achterzijde aangebracht worden.

doopschelpHet Liturgisch Kunstapostolaat (L.K.D.-Abdij Dendermonde) heeft een Doopschelp laten ontwerpen Met varianten in koper (geel), zilver of witkleurig.

Deze doopschelp is een blijvend aandenken aan het doopsel. Niet alleen wordt de naam en de doopdatum van het kind erop gezet, de schelp wordt ook gebruikt bij de doop. Ze is een onderdeel van de ceremonie. In de schelp is een duif afgebeeld als zinnebeeld van de Heilige Geest. Het is een mooie herinnering. Door het doopsel wordt het kind opgenomen in de kerkgemeenschap.

De schelp kan later aan de muur bevestigd worden, of ze kan op een staandertje op of in een kast getoond worden.  De schelp kan het geschenk zijn van de meter of de peter aan het kind. Zo drukt ze de verbondenheid uit met hen, is ook een symbool van hun geloof en is een teken in de kerkgemeenschap.

Deze schelp is 100 % van Belgische makelij en een parel van het ambacht. De prijs is 14,50 €. (Inclusief BTW, exclusief portkosten, indien ze opgestuurd moet worden).