Voor parochies

Op parochiaal vlak worden kaarsen vaak gebruikt als symbool: doopkaarsen, communiekaarsen, huwelijkskaarsen…

paro1
Parochie kaars 1
Wees gegroet, Maria
paro2
Parochie kaars 2
Priesterschap
paro3
Parochie kaars 3
Emmaüskaars
paro4
Parochiekaars 4
Doopsel / communie
paro5
Parochiekaars 5
Uit dankbaarheid
Ook gepersonaliseerde kaarsen om bv. de koster, de diaken, de catechisten … te danken, kunnen verkregen worden. Er bestaan ook charters (1/3 A4) om personen die zicht parochiaal inzetten te bedankten (koster, parochieteam, lector, … )