LKD Lit. Centrum

lkdSedert lang beschikt de abdij over een liturgisch centrum ter ondersteuning van parochies, scholen, organisaties uit de wijde omgeving. Het draagt de volledige titel: Liturgisch Kunstapostolaat Dendermonde (LKD).

Zijn missie kun je omschrijven als volgt:

Een liturgisch centrum…  heeft niet als hoofddoel financiële winsten te maken. Het is een dienst aan de gemeenschap en heeft dan ook een speciale uitstraling op liturgisch, pastoraal en catechetisch vlak.

Het is in de eerste plaats ook een ondersteuningspunt en ontmoetingsplaats voor parochies, scholen, jeugdbewegingen …  en hulp bij evangelisatie en heeft het een specifiek aanbod.

TuintoegangLitCentrum-300x199Daarom is het en zou het onze diepe bekommernis moeten zijn dit te behouden. Het zal een bewuste keuze zijn waarin men zal moeten investeren voor de toekomst van de kerk. Dit gaat ons allen aan, omdat wij van de kerk houden en reeds zoveel van onszelf voor haar gegeven hebben.

Een  liturgisch centrum is als een “vuurtoren” een lichttoren voor de grote omringende omgeving.

U kunt de site van het liturgisch centrum bezoeken.