Sint Benedictus

De weinige biografische gegevens die wij over Benedictus bezitten, zijn afkomstig uit het tweede boek van de “Dialogen” van paus Gregorius de Grote (+604). Gregorius heeft Benedictus niet persoonlijk gekend, maar ondervroeg monniken die Benedictus wel gekend hebben.

Volgens Gregorius was het leven van Benedictus als volgt verlopen: geboorte te Norcia. Hij had een zus, Scholastica genaamd.

Hij ging zich te Rome bekwamen in de “artes liberales”, maar brak zijn studies voortijdig af. Hij trok zich terug in de eenzaamheid, eerst te Enfide, later te Subiaco. Te Subiaco nam hij de leiding over een twaalftal kloostertjes.

Hij stichtte ook de klooster van Montecassino, waar hij zijn Regel opstelde. Hij stierf te Montecassino.

Dom A. de Vogüé heeft aangetoond dat Gregorius afhankelijk is van oudere hagiografische bronnen zoals “Het leven van Antonius” van Athanasius, de “Dialogen” van Sulpicius Severus en de “Historia Lausiaca” van Palladius.  Zo blijken de mirakelverhalen uit het “Leven van Benedictus” volgens dom M. Mähler terug te gaan op een bijbels voorbeeld. Gregorius zag Benedictus als iemand die in het voetspoor trad van de bijbelse profeten zoals Mozes, Elia, Elisa, David.

Traditioneel plaatst men de geboortedatum omstreeks 480 en zou hij op 21 maart circa 550 gestorven zijn.
In 1964 benoemde paus Paulus VI hem tot patroon van Europa. Feestdag op 21 maart en 11 juli.