Medaille van Benedictus

Zowel zijn leven als de Regel getuigen van zijn aanhoudend gevecht met de machten van het kwaad. Daarbij stelt hij steeds zijn vertrouwen op het kruis van Christus, het teken van de definitieve overwinning op die machten. Zij die met geloof deze medaille dragen, mogen vertrouwen op een krachtige, geestelijke bescherming.

De medaille van Benedictus is een aandenken waarop de geestelijke boodschap van Sint-Benedictus staat samengevat.  Deze medaille werd door de eeuwen heen een beeld van een grote devotie. De mensen wendden ze aan om:

  • allerlei invloeden van de duivel, zowel op het lichaam als op de geest, als in een bepaalde plaats (huis, stal, e.a.) tegen te gaan;
  • ons te beveiligen van allerlei rampen en te beschermen tegen alle ziektes. Ook om ons te helpen het pad van de zuiverheid en de gerechtigheid te bewandelen;
  • als tastbaar bewijs van het geloof dat God bij ons is; voor wie droef is, lijdt of wanhoopt.
  • als hulp voor aanstaande moeders;
  • als behoedmiddel voor veeziekten.

De voorzijde ziet eruit als volgt:medvoor2Aan deze kant zien we Sint-Benedictus. Hij houdt het kruis, waarop hij zijn vertrouwen stelt in zijn rechterhand omhoog geheven. In zijn linkerhand toont hij de Regel, die allen die hem volgen door het kruis naar het licht zal voeren. Aan de ene zijde van Benedictus ziet u een gebroken beker, aan de andere zijde een raaf die vergiftigd brood wegneemt. Deze afbeeldingen herinneren aan gebeurtenissen uit het leven van Benedictus. Toen hij abt was in het klooster van Vicovaro heeft men geprobeerd hem te vergiftigen, door hem een beker met vergiftigde wijn aan te reiken. Als hij een kruisteken maakt over deze beker, breekt hij. Het vergiftigd stuk brood wordt door een vijandig priester aan Benedictus aangeboden. Deze laat het door een raaf wegbrengen naar een plaats waar niemand zal komen, opdat het geen schade kan doen. Rondom de beeltenis van Benedictus staat de tekst: “EJUS IN OBITU NOSTRO PRE­SEN­TIA MUNIAMUR”: dat wij bij onze dood door zijn aanwezigheid gesterkt mogen worden.

De achterzijde ziet eruit als volgt: op deze zijde zien we het zogenaamde Benedictuskruis.:medachter2
Hierop staan verschillende afkortingen:

  • In de vier hoeken van het kruis:  C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti: Kruis van de heilige vader Benedictus
  • Boven het kruis:  PAX: Vrede
  • Op het kruis, verticaal:  C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux: Dat het heilig kruis mijn licht zij
  • Op het kruis, horizontaal:  N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux: Dat de draak mij niet tot gids zij

De overige letters langs de rand betekenen:
* V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan
* N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag
* S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif
* I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif

Deze afkortingen zijn zinnen die Sint-Benedictus gezegd heeft in ogenblikken van aanvechting en bekoring. De laatste twee zijn een herinnering aan de gebeurtenis met de gifbeker, die op de andere zijde staat afgebeeld.

De medaille wordt vaak ook verwerkt in een kruis: het benedictuskruis, dat opgehangen wordt in huizen en stallen, tegen bescherming van het kwade. Men draagt het ook om die reden.

kruismedbenkruis
Men kan ook een noveen doen tot de H. Benedictus.