Dagorde

Volgens de Regel van Sint-Benedictus mag niets boven het werk Gods gesteld worden (RB 43,3). Onze gemeenschap komt 5 maal per dag samen om God te loven.

Op zon- en feestdagen zingen wij te

  •  7 u 15  het morgengebed
  •  9 u 30  de conventsmis
  • 12 u 15  het middagofficie
  • 18 uur  de vespers
  • 20 uur  is er de lezingendienst (voor de volgende dag) en de Completen.

Op de hoogdagen wordt de conventsmis meestal te 11 u 30 gevierd; zij wordt dan verzorgd door een koor.
Op de gewone zondagen is er ook een gelezen eucharistieviering te 11 u 30.

Op gewone weekdagen zingen wij om

  • 7 u 15  het morgengebed
  • 8 u 30 de conventsmis
  • 12 u 15 het middagofficie
  • 18 u de vespers
  • 20 uur  de Lezingendienst en de Completen.

De conventsmis en de vespers worden gregoriaans gezongen. De andere officies gebeuren in het Nederlands.