Monniken in de stad

Publicatie: 175 jaar Sint-Pieters- en Sint-Paulusabdij in Dendermonde
( publicatie horende bij de tentoonstelling in 2012 )

Monniken in de stad: het klinkt bijna als een contradictie. Monniken vestigen zich doorgaans in afgelegen gebeieden, de stad is niet meteen hun habitat.

Toch kozen benedictijnen ervoor om in Dendermonde een abdij op te richten. Dat gebeurde in 1837.

Het was een stap in een geschiedenis die zich voordien elders had afgespeeld en die teruggaat tot de middeleeuwen. De abdij van Dendermonde is immers de voortzetting van de abdij van Affligem in Brabant.

monnikenindestadDe belangrijkste abdij van onze gebieden. Zoals alle kerkelijke instellingen in de zuidelijke Nederlanden werd die abdij op het einde van de achttiende eeuw geconfisqueerd en werden haar monniken verjaagd.

Na veertig jaar dolen vonden enkele monniken een vaste stek in Dendermonde. Het werd het begin van een heel merkwaardige geschiedenis.

Dit boek richt eerst de focus op de plaats waar abdij en stad, monniken en burgers samenkomen: de kerk. Bezienswaardigheden worden aangestipt. De aandacht gaat vooral naar de betekenis van voorwerpen en voorstellingen . De lezer wordt ingewijd in de beeldtaal en symbolen die christenen in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld om gestalte te geven aan hun hoop en geloof.

In een tweede deel gaat de aandacht naar het monastieke leven. Aan de orde zijn de regel die de heilige Benedictus vijftienhonderd jaar geleden opstelde, de betekenis van de geloften die de monnik aflegt en de dagorde die bepaald wordt door bidden en werken.

In een derde en laatste deel komt de geschiedenis aan bod. Het verhaal van tegenstellingen, van isolement en internationale contacten, van dreigende stopzetting en oprichting van nieuwe abdijen.

Het boek telt 104 bladzijden. De teksten worden ge├»llustreerd door honderd foto’s en afbeeldingen. De meeste daarvan zijn speciaal voor dit boek gemaakt.

Het boek kost 25.00 euro en kan aangekocht worden in het Liturgisch Centrum (LKD).