De abdij en de missies

Benedictijnermissie

Zoals u elders op deze site kunt lezen, stond onze abdij aan de wieg van een missie in Transvaal, samen met andere abdijen. Deze nederzetting functioneert nu volledig onafhankelijk. De laatst aanwezige monnik van de abdij van Dendermonde, Dom Faustus overleed in juni 2015.

Steun aan missies

  1. Verder ontvangt de abdij regelmatig missionarissen, op rondreis en steunt ze hun werk zoveel mogelijk.
  2. Op de privéparking van de abdij staat een container van WMH  (Wereld Missie Hulp) dat via ingezamelde kleding de missies ondersteunt. Op hun website vind u daarover meer uitleg.