Abdijconferenties

Van september tot mei,  elke 2de dinsdag van de maand. Begin om 15 uur, einde rond 16 uur. Grote zaal van de abdij. Ingang langs de Vlasmarkt 23, links van de basiliek. Toegang gratis.

Een moment van bezinning rond een thema uit de christelijke spiritualiteit. Toegang gratis. Iedereen van harte welkom !

Abdijconferenties 2015 – 2016
 13.10.2015  “Sint-Augustinus en het gebed”. P. Kris De Brabander
 10.11.2015  “De vreugde van het evangelie. Het verademend programma van Paus Franciscus.” Z.E.H. Kristof Struys
 08.12.2015  “Het zonnelied van Franciscus: loflied, verzoeningslied… onze verantwoordelijkheid voor de schepping.” Mevr. Agnes Pas
 12.01.2016  “Bij het jaar van de barmhartigheid.” Z.E.H. Frans Van Steenbergen
 09.02.2016  “Pax Christi, erfenis en toekomst van de vredesbeweging.” Z.E.H. Marc van Eenoo
 08.03.2016  “De kerstening van de Lage Landen. Een verhaal van vallen en opstaan.” Dr. Pierre Trouillez
 12.04.2016  “Christelijke spiritualiteit in onze laatmoderne tijd.” Prof. Herman De Deyn
 10.05.2016  “Leven en bidden met de bijbel.”  Diaken Jean Bastiaens