Abdij en maatschappij

In de vroegste eeuwen waren de abdijen de centra voor culturele, agrarische, economische en sociale ontwikkeling.

Ook in deze tijd is een abdij een teken van, een getuigenis. Het accent ligt nu rond moniale aanwezigheid temidden van de tumultueuze maatschappij. Een abdij is een oase in de drukte van de wereld.

Ze biedt mogelijkheid tot gesprek, liturgie, verstilling en bezinning. Er zijn “conferenties” die gelovigen aangereikt worden als “stapstenen” en hulp in hun maatschappelijk, religieus zoeken naar een weg in hun leven. De abdij is een steunpunt voor parochies.